Brenderup Indslev Kirke
Brenderup Kirke
Brenderup Kirke
Indslev Kirke
Indslev Kirke
 
 
 
   
 
 
 

Arrangementer arkiv

 

Tilbage til liste

Fredag 23. marts 2018

Kirkehøjskole i Husby kirke og før forestillingen om Grundtvig og kvinderne kaffe i Husby forsamlingshus

Grundtvig og kvinderne

 

N.F.S. Grundtvig (17831872)

“Menneske først, Christen saa” – alene som skabt har mennesket allerede en guddommelig status. “Skolen for livet” – en fri og levende folkeoplysning. “Det levende ord og den fri samtale” – demokratiets hjørnesten.

Grundtvigs betydning for sin egen tid og inspirationen fra hans indsats sidenhen kan næppe overvurderes. Hans liv og tanker blev i høj grad formet af de mennesker, der omgav ham, og her spillede de mange forskellige kvinder en afgørende rolle.

 

I “Grundtvig og kvinderne” har vi valgt at fokusere primært på de kvinder, der prægede hans tanker, ideer og digtning.

 

Grundtvigs barneår var præget af to kvinder. Moderen, Cathrine Marie Bang og tjenestepigen, Malene Jensdatter, som han kaldte Saga eller Sprogmesterinde, fordi hun lærte ham sange - og fortalte fra den nordiske mytologi.

Den unge Grundtvig arbejdede som huslærer på et gods på Langeland, og her forelskede han sig hovedkulds i husets frue Constance Steensen de Leth. Hans optagethed af kvinden og den nordiske mytologi satte præg på hans digtning. Efter det stormfulde ophold på Langeland og efter en meget lang forlovelse blev Grundtvig gift med Lise Blicher, med hvem han fik tre børn.

 

Ægteskabet var brydsomt og livsvilkårene problematiske, og på en af sine rejser til England blev Grundtvig optaget af den frigjorte Clara Bolton. Kvinden med de kulsorte øjne. Hjemme igen stiftede han bekendtskab med godsejerinden Marie Toft, og da hans kone Lise Blicher døde, giftede han sig kort tid efter med Marie. Hun blev hans store kærlighed, inspirator og åndsfælle.

 

I tiden sammen med Marie mødte Grundtvig Mathilde Fibiger, forfatter til “Clara Raphaels 12 breve”-

 

Den første bog i Norden om kvinders manglende rettigheder.

 

Marie Toft døde efter kun få års ægteskab, og Grundtvig levede nu alene med deres lille søn, Frederik, indtil den unge og formuende enke, Asta, opsøgte ham. Der kom liv i huset, Grundtvig forelskede sig i den livlige Asta. De blev gift, og i en alder af 80 år fik han sit sidste barn, Asta Marie Elisabeth – opkaldt efter de tidligere koner. Højskoleforstander og fortæller Else Mathiassen, og musikerne Karen Sørensen og Torben Lassen vil gennem tekster fra Grundtvigs sange, musik, samt fortællinger fra hans liv frembringe billeder af mennesket Grundtvig set i lyset af de meget forskellige kvinder, der inspirerede ham.

Forestillingen former sig som en fortælling med indlagte fællessange og musik.

Inden forestillingen serveres kaffen i

Husby forsamlingshusSkræppedalsvej 6, 5592 Ejby.

 

Forestillingen foregår i

Husby Kirke, Storegade 4, Husby, 5592 Ejby

 
 
Uptime-IT ApS
    Brenderup Kirke   |   Indslev kirke    Login