Brenderup Indslev Kirke
Brenderup Kirke
Brenderup Kirke
Indslev Kirke
Indslev Kirke
 
 
 
   
 
 
 

Arrangementer

 

 

 

Tilbage til liste

Onsdag 19. august 2020

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg i Sognehuset

Menighedsrådsarbejde, hvad går det ud på? Som beskrevet i sidste kirkeblad er det et utroligt alsidigt arbejde. Der er opgaver som arbejdsgiver for 6-7 ansatte, at styre processen hen imod et nyt sognehus (hvilket for øvrigt går rigtig godt ☺), planlægning og afholdelse af aktiviteter så som koncerter, foredrag og medvirken ved lokale arrangementer, samarbejde med nabosogne, samtaler om tro og gudstjeneste, koordinering af frivillige, vedligehold af kirkebygninger og kirkegårde, og så er der altid fremtidsdrømme og økonomi at forholde sig til. Alt i alt et både spændende, givende og meningsfyldt arbejde, som heldigvis også er et samarbejde, et godt samarbejde. Der er menighedsrådsvalg hvert 4. år, og derfor er der opstillingsmøde og valg d. 15. september i år, hvor et nyt råd skal vælges. Vi er to, som gerne fortsætter, så der er brug for seks nye. For at give dig god tid til at beslutte, om du skal være en af de 6, vil vi gerne invitere dig/ jer til orienteringsmøde d. 19. august i Sognehuset. Her bliver der rig mulighed for at spørge ind til de forskellige arbejdsområder. Der bliver også fortalt om det, menighedsrådet allerede har gjort, og om fremtidstanker, som det nye menighedsråd evt. kan arbejde videre med. Der vil blive orienteret om årsbudgettet, så man kan få indblik i / forståelse for hvor meget, der skal være penge til i BrenderupIndslev sogne. Og endelig vil der blive orienteret om processen for selve valget. Der bliver selvfølgelig også plads til spørgsmål som f.eks.: Hvor mange timer skal der bruges på menighedsrådsarbejde? Kræver det, at jeg går i kirke hver søndag? Skal jeg have en bestemt uddannelse for at komme i betragtning? Skal man have kendskab til andet kirkeligt arbejde? Og hvad du ellers kan komme i tanke om... Vi håber, at mange vil benytte muligheden for at høre nærmere om valget og menighedsrådsarbejdet, og det kan I til: ORIENTERINGSMØDE onsdag d. 19. august 2020 kl. 19.00 i sognehuset. Og vi håber, at mange vil møde op og vælge eller selv stille op til det nye menighedsråd, og det kan I til: OPSTILLINGSMØDE OG VALG tirsdag d. 15. september 2020 kl. 19.00 i sognehuset. God sommer og på Brenderup-Indslevs Menighedsråds vegne Helle H. Jensen

 
 
Uptime-IT ApS
    Brenderup Kirke   |   Indslev kirke    Login